Aktuelt

Ferielukket:

Klinikken holder sommerferie i uge 26-27-28 2021, ved akut opstået sygdom kontakt venligst Lægerne på Stationsvej tlf: 47 59 07 07

 

Vanedannende medicin

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende vanedannende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:

Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin, herunder fx sovepiller og beroligende medicin. Hvis nødvendigt, kun i en kortere periode.

Man kan ikke forny recepter via vores e-portal eller telefonisk på vanedannende medicin, herunder sovepiller og beroligende medicin.

Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i lægehuset.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin:

” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”