Aktuelt

Vanedannende medicin

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende vanedannende medicin, herunder sovepiller, stærke smertestillende piller samt beroligende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:

Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i lægehuset, og ikke telefonisk eller via vores hjemmeside.

Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin. Hvis nødvendigt, kun i en kortere periode.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin:

” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”